Gezondheid & Veiligheid

  • Gezondheid & Veiligheid - Dexion

Gezondheid & Veiligheid

Dexion vindt dat goede gezondheids- en veiligheidsprestaties hand in hand gaan met goede bedrijfsresultaten. Wij begrijpen dat gezondheid en veiligheid integraal onderdeel uitmaken van ondernemen en dat het beleid op deze gebieden zich daarom steeds moet ontwikkelen en aan veranderingen aangepast moet worden.

Er zijn duidelijke ethische en juridische redenen voor het hebben van ambitieuze gezondheids- en veiligheidseisen. Wij erkennen echter ook het positieve effect van deze eisen op de algehele prestaties van ons bedrijf. Er zijn duidelijke voordelen voor het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers waardoor het welzijn voorop staat. Binnen onze organisatie is het van essentieel belang om het niveau van de gezondheids- en veiligheidseisen te handhaven.

Deze positieve cultuur wordt aangemoedigd binnen het gehele bedrijf en wordt actief ondersteund door het management. Aangezien de markt continu evolueert dienen we hier onze processen voor de gezondheid en veiligheid hierop aan te passen.